chi tiết liên hệ
 
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH TRÀ VINH

Địa chỉ: 31 Hùng Vương, Phường 3, TP. Trà Vinh

Điện thoại: 0294 3853.567

Fax: 0294 3853.567

Website: https://travinh.dms.gov.vn/