Đội Quản lý thị trường số 1 tăng cường công tác kiểm tra mặt hàng đồ điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra phát hiện vi phạm 02 cơ sở kinh doanh đồ điện tử số lượng 11 cái, bộ các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ; trị giá tang vật vi phạm hành chính là 8.700.000đ, thu nộp ngân sách Nhà nước: 6.000.000đ.

Thực hiện Quyết định số 888/QĐ-TCQLTT ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường về việc ban hành Kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn năm 2021-2025 (gọi tắt là Kế hoạch 888); Quyết định số 43/QĐ-CQLTT ngày 05 tháng 5 năm 2021 của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Trên cơ sở đó, Ban lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 1 phân công công chức quản lý địa bàn tăng cường công tác quản lý, giám sát các cơ sở kinh doanh trên địa bàn Đội quản lý và xây dựng cơ sở  phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra tại cơ sở kinh doanh.

Qua công tác quản lý địa bàn vào ngày 08 tháng 9 năm 2022, công chức quản lý địa bàn Đội Quản lý thị trường số 1 đề xuất lãnh đạo Đội QLTT số 1 tiến hành kiểm tra đột xuất 02 hộ kinh doanh của Bà L.T.B.T, khóm 2, phường 1, TX Duyên Hải  và Bà  NG.T.P, địa chỉ: khóm Phước Trị, phường 1, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Qua kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 1 phát hiện Bà L.T.B.T  và Bà  NG.T.P, kinh doanh đồ điện tử  không rõ nguồn gốc, xuất xứ  vi phạm như sau :

 Bà L.T.B.T  kinh doanh đồ điện tử  Micro phone hiệu SY-338  số lượng 06 bộ; tổng giá trị 3.600.000đ. Bà  NG.T.P  kinh doanh đồ điện tử  Máy xay sinh tố, hiệu Super blender miill grater, moedl A-312 số lượng 03 cái,Máy xay thịt hiệu kichen expert, loại 21 số lượng 02 cái ; tổng giá trị 5.100.000đ  không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và đề xuất lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 1 tạm giữ toàn bộ số lượng đồ điện tử nêu trên  theo quy định.

Từ hành vi vi phạm nêu trên, vào ngày 09/9/2022, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 ban hành 02  Quyết định xử phạt vi phạm hành chính phạt Bà L.T.B.T  và Bà  NG.T.P  với số tiền 6.000.000đ (Sáu  triệu) đồng và tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Phan Văn Đoàn