Cục QLTT tỉnh Trà Vinh triển khai công tác kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh mặt hàng rượu

Để thực hiện nghiêm túc nội dung công văn số 1604/TCQLTT-CNV ngày 08 tháng 9 năm 2022 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh mặt hàng rượu.

Liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh đã triển khai đến công chức trong đơn vị nắm, qua đó yêu cầu Đội trưởng các Đội Quản lý thị trường thuộc Cục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tăng cường công tác quản lý địa bàn, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu có hành vi vi phạm, trong đó cần lưu ý đến cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu thủ công; tăng cường lấy mẫu rượu để kiểm tra chất lượng rượu, nhất là hàm lượng methanol để xử lý nghiêm các cơ sở dùng cồn công nghiệp pha chế thành rượu.

Phối hợp với tổ chức, đoàn thể, cơ quan truyền thông tuyên truyền tác hại của việc lạm dụng rượu bia, cảnh báo nguy cơ và hậu quả của việc sử dụng rượu tự pha chê, rượu không rõ nguồn gốc; phổ biến các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh rượu, bia, đồ uống có cồn nói riêng và thực phẩm nói chung.

Tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo tại Công văn số 60/CQLTT-NVTH ngày 25 tháng 02 năm 2022 mà Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh đã ban hành về việc thực hiện Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2022 và báo cáo kết quả thực hiện đúng thời gian để tổng hợp, báo cáo về trên theo quy định.

Trần Minh Hiền