Cục QLTT tỉnh Trà Vinh triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCT ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Để thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chỉ thị số 09/CT-BCT ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu

Ngày 07 tháng 11 năm 2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh đã triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCT ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Theo đó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh yêu cầu Đội trưởng các Đội Quản lý thị trường thuộc Cục tổ chức triển khai ngay các công việc sau:

- Tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường, cũng như của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Trà Vinh trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu; phối hợp chặt chẽ với ngành Công Thương và lực lượng chức năng tăng cường việc kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thống thương nhân kinh doanh xăng dầu ở tất cả các loại hình (thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý, thương nhân nhượng quyền, đại lý bán lẻ xăng dầu) trên địa bàn quản lý, yêu cầu các đơn vị hoạt động đúng với nội dung ghi trên Giấy xác nhận đủ điều kiện, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn.

- Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, nhất là các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu; hành vi bán xăng dầu qua các cột bơm mini, trụ bơm lắc tay, qua thùng, can chai và các dụng cụ chứa đựng khác, trừ thương nhân là hộ kinh doanh, trạm cấp phát xăng dầu thuộc lực lượng vũ trang và các nơi cấp phát xăng dầu khác được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

 - Tập trung việc giám sát các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động trên địa bàn, đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm ngưng hoạt động tiến hành chủ trì, phối hợp với ngành Công Thương kiểm tra để làm rõ nguyên nhân, lý do tạm ngưng, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật;

- Đội trưởng các Đội Quản lý thị trường chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo, tổ chức công tác giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quản lý; xử lý nghiêm các cán bộ, công chức buông lỏng quản lý, bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm.

Trần Minh Hiền