Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh triển khai thực hiện công tác kiểm tra các quy định pháp luật về giá mặt hàng thép xây dựng

Thực hiện công văn số 928/TCQLTT-CNV ngày 19/5/2021 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc tăng cường kiểm tra các quy định pháp luật về giá của mặt hàng thép xây dựng.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh đã ban hành công văn số 144/CQLTT-NVTH về việc tăng cường kiểm tra các quy định pháp luật về giá mặt hàng thép xây dựng.

Hình ảnh minh họa.

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường chỉ đạo trưởng phòng, đội trưởng tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm bắt thông tin về tình hình thị trường, giá cả mặt hàng thép xây dựng trên địa bàn, báo cáo kịp thời đến lãnh đạo Cục kịp thời.

Các Đội Quản lý thị trường chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, kiểm soát mặt hàng thép xây dựng lưu thông trên địa bàn; kiểm tra và xử lý kịp thời đúng quy định pháp luật đối với tổ chức, cá nhân có hành vi đầu cơ, găm hàng tăng giá, gian lận về nguồn gốc xuất xứ, không niêm yết giá và bán không đúng giá niêm yết...

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra cần kết hợp tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân về các quy định của pháp luật trong kinh doanh hàng hóa.

Mời quý vị xem nội dung công văn.

Trần Diệu Phượng