Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh triển khai thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát mặt hàng sách giáo dục

Thực hiện công văn số 1668/TCQLTT-CNV ngày 02/8/2021 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát mặt hàng sách giáo dục.

Thực hiện công văn số 1668/TCQLTT-CNV ngày 02/8/2021 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát mặt hàng sách giáo dục. Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh đã ban hành công văn số 254/CQLTT-NVTH  ngày 05/8/2021 về việc tăng cường kiểm tra, kiểm sóat mặt hàng sách giáo dục.

        

Hình minh họa.

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường chỉ đạo trưởng phòng, đội trưởng tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm bắt thông tin về các hành vi vi phạm trong lĩnh vực xuất bản phẩm trên địa bàn, đặc biệt là các hành vi in và tiêu thụ sách giáo khoa giả, để ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Các Đội Quản lý thị trường chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định trong hoạt động kinh doanh sách giáo dục theo thẩm quyền.

Mời quý vị xem nội dung công văn

Trần Diệu Phượng