Lịch công tác tuần của Cục trưởng, Phó Cục trưởng

Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh thông báo lịch công tác tuần của Cục trưởng, Phó Cục trưởng từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/01/2022

Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh thông báo lịch công tác tuần của Cục trưởng, Phó Cục trưởng từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/01/2022 như sau:

Ngày tháng

Người thực hiện và cán bộ liên quan

Nội dung công tác

Địa điểm

Ghi chú

 

Thứ hai

10/01/2022

Cục trưởng

Phạm Hoàng Việt

 - Làm việc tại cơ quan (Cả ngày)

 

- Cục QLTT

 

 

Phó Cục trưởng

Dương Hữu Dũng

 - Làm việc tại cơ quan (Cả ngày)

 

- Cục QLTT

 

 

Phó Cục trưởng

Lê Văn Hiền

 - Nắm tình hình thị trường tại Tp. Trà Vinh và chỉ đạo đôn đốc Đội địa bàn thực hiện nhiệm vụ ( Cả ngày).

- Tp.Trà Vinh

 

 

Thứ ba

11/01/2022

Cục trưởng

Phạm Hoàng Việt

 - Kiểm soát tình hình kinh doanh của Doanh nghiệp trên địa bàn Tp. Trà Vinh ( Cả ngày).

- Tp. Trà Vinh

 

 

Phó Cục trưởng

Dương Hữu Dũng

- Nắm tình hình kinh doanh hàng hóa trên địa bàn Tp. Trà Vinh     ( Cả ngày).

- Tp. Trà Vinh

 

 

Phó Cục trưởng

Lê Văn Hiền

 - Nắm tình hình thị trường tại các huyện và chỉ đạo đôn đốc Đội địa bàn thực hiện nhiệm vụ ( Cả ngày).

- Đội QLTT

 

 

 

Thứ tư

12/01/2022

Cục trưởng

Phạm Hoàng Việt

- Họp Tỉnh ủy tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 2021, triển khai thực hiện Nghị Quyết 2022 ( Cả ngày).

 

- Tỉnh ủy

 

 

Phó Cục trưởng

Dương Hữu Dũng

- Làm việc tại cơ quan ( Cả ngày).

- Cục QLTT

 

 

Phó Cục trưởng

Lê Văn Hiền

 - Làm việc tại cơ quan ( Cả ngày).

- Cục QLTT

 

 

Thứ năm

13/01/2022

Cục trưởng

Phạm Hoàng Việt

 - Làm việc tại cơ quan ( Cả ngày).

- Cục QLTT

 

 

 

Phó Cục trưởng

Dương Hữu Dũng

- Làm việc tại cơ quan ( Cả ngày).

- Cục QLTT

 

 

Phó Cục trưởng

Lê Văn Hiền

 - Làm việc tại cơ quan ( Cả ngày).

- Cục QLTT

 

 

Thứ sáu

14/01/2022

Cục trưởng

Phạm Hoàng Việt

 - Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp giao ban tháng 01/2022

- Cục QLTT

- Cục QLTT

 

Phó Cục trưởng

Dương Hữu Dũng

 - Sáng: Làm việc tại cơ quan

 - Chiều: Họp giao ban tháng 01/2022

- Cục QLTT

- Cục QLTT

 

Phó Cục trưởng

Lê Văn Hiền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp giao ban tháng 01/2022

- Cục QLTT

- Cục QLTT