HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN

Lễ Công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường
21/05/2019

Chủ tịch Công đoàn nhận quyết định

Lễ Công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường
21/05/2019

Ban chấp hành Công đoàn ra mắt và hạ quyết tâm

Lễ Công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường
21/05/2019

Đại biểu và công đoàn viên về dự Hội nghị

Lễ Công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường
21/05/2019

Đồng chí Nguyễn Hùng Cường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Lễ Công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường
21/05/2019

Đồng chí Phạm Hoàng Việt, Bí thư Đảng ủy cơ sở, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Trà Vinh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Lễ Công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường
21/05/2019

Ban chấp hành Công đoàn lâm thời nhận Quyết định.

Album được xem nhiều nhất