Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh tổng kết kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021

Từ ngày 01/01 đến ngày 24/10/2021, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh đã tổ chức kiểm tra 323/336 tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, đạt 96,13% so với kế hoạch đã được điều chỉnh.

Quản lý thị trường quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao

Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh khẳng định, công tác thi đua - khen thưởng, đặc biệt là việc phát động, triển khai các phong trào thị đua trong lực lượng quản lý thị trường là rất quan trọng. Thi đua...

Cục Quản lý thị trường Trà Vinh ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề mặt hàng phân bón năm 2021

Thưc hiện công văn số 1643/TCQLTT-CNV ngày 28/7/2021 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc tăng cường kiểm tra, giám sát mặt hàng phân bón. Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh ban hành kế hoạch...

Tổng tấn công 8 kho hàng, cơ sở kinh doanh, livetreams bán hàng không rõ nguồn gốc liên tỉnh Hà Nội, Hưng Yên

Sáng sớm 22/6, 8 mũi tấn công của lực lượng Quản lý thị trường bao gồm Tổng cục QLTT, Cục QLTT Hà Nội và Cục QLTT Hưng Yên dưới sự chủ trì của Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh đã phối hợp với Phòng...

Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang

Ngày 13/6/2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh Trà Vinh hỗ trợ tiêu thụ 5.000 kg vải thiều Bắc Giang

5 nhiệm vụ chính

  • Ổn định kiện toàn tổ chức
  • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
  • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
  • Ứng dụng công nghệ thông tin
  • Thông tin truyền thông

Trà Vinh: Kết quả Kiểm tra, xử lý vi phạm năm 2020

  • Tổng Kiểm tra: 711 vụ
  • Phát hiện, xử lý: 304 vụ
  • Nộp ngân sách: 1.738.875.000 đồng

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Phản ánh kiến nghị 24h / 7 ngày

0939787389

0907575389