Kiểm tra, kiểm soát

Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh triển khai đợt cao điểm kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá từ nay đến hết năm 2022

Căn cứ công văn số 1454/TCQLTT-CNV ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường về việc triển khai đợt cao điểm kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá; Công điện số 4624/CĐ-BCT ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Bộ Công Thương về việc triển khai đợt cao điểm kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá bảo đảm cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường và an sinh xã hội. Ngày 11 tháng 8 năm 2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh triển khai đợt cao điểm kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá từ nay đến hết năm 2022