Kiểm tra, kiểm soát

Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 4 đã phát hiện và tiến hành kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 54Z-1269 do ông Nguyễn Hoàng Thái điều khiển. Đoàn kiểm tra phát hiện 10 kiện hàng hóa chứa mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.