Chính sách

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường

Ngày 07 tháng 7 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.