Hoạt động

Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh triển khai Chỉ thị số 08/CT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 04/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành tại Bộ Công Thương.