Đội Quản lý thị trường số 1 tăng cường công tác kiểm tra mặt hàng quần áo, giày dép, đồ chơi trẻ em, đồ điện tử….không rõ nguồn gốc xuất xứ 03 tháng cuối năm 2022

Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra phát hiện vi phạm 03 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em số lượng 101 cây súng, kiếm nhựa cái các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ; trị giá tang vật vi phạm hành chính là 10.120.000đ, thu nộp ngân sách Nhà nước: 6.000.000đ

Thực hiện Quyết định số 888/QĐ-TCQLTT ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường về việc ban hành Kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn năm 2021-2025 (gọi tắt là Kế hoạch 888); Quyết định số 43/QĐ-CQLTT ngày 05 tháng 5 năm 2021 của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Ông Lê văn Nhiều, chức vụ P. Đội trưởng phụ trách Đội Quản lý thị trường số 1 phân công công chức trong đơn vị  tăng cường công tác quản lý địa bàn; giám sát các cơ sở kinh doanh trên địa bàn Đội quản lý và xây dựng cơ sở  phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường các mặt hàng kinh doanh trên thị trường Đội quản lý như quần áo, giày dép, đồ chơi trẻ em….

Tang vật vi phạm hành chính.

Qua công tác quản lý địa bàn công chức quản lý địa bàn Đội Quản lý thị trường số 1 đề xuất lãnh đạo Đội QLTT số 1 tiến hành kiểm tra đột xuất 03 hộ kinh doanh gồm: bà N.T.M. T địa chỉ: khóm Mỹ Cẩm A, TT Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, ông NG.V.H; bà NG.T.T.D, cùng địa chỉ khóm 1, phường 1, TX. Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Qua kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 1 phát hiện 03 hộ kinh doanh đồ chơi trẻ em nêu trên kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ  vi phạm như sau :

 Bà N.T.M. T địa chỉ: khóm Mỹ Cẩm A, TT Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, ông NG.V.H; bà NG.T.T.D, cùng  địa chỉ khóm 1, phường 1, TX Duyên Hải tỉnh Trà Vinh kinh doanh đồ chơi trẻ em số lượng 101 cây súng, kiếm nhựa cái các loại; trị giá tang vật vi phạm hành chính là  10.120.000đ  không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và đề xuất lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 1 tạm giữ toàn bộ số lượng 101 cây súng, kiếm nhựa các loại  nêu trên  theo quy định.

Từ hành vi vi phạm nêu trên, P.Đội trưởng  phụ trách Đội Quản lý thị trường số 1 ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính phạt bà N.T.M. T, địa chỉ khóm Mỹ Cẩm A, TT Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang; ông NG.V.H; bà NG.T.T.D, cùng  địa chỉ khóm 1, phường 1, TX Duyên Hải tỉnh Trà Vinh với số tiền:  6.000.000đ ( Sáu triệu đồng) và tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Phan Văn Đoàn