Đội Quản lý thị trường số 1 tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn huyện Cầu Ngang, huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải.

Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra phát hiện vi phạm 01 cơ sở kinh doanh điện thoại di động không thông báo website thương mại điện tử bán hàng hoặc ứng dụng bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định, thu nộp ngân sách Nhà nước: 15.000.000đ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh cũng như công văn số 123/CQLTT-NVTH ngày 20/04/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh về việc tăng cường  công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử. Trên cơ sở đó, Ban lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 1 phân công công chức quản lý địa bàn tăng cường công tác quản lý, giám sát các cơ sở kinh doanh trên địa bàn Đội quản lý và xây dựng cơ sở phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Đoàn kiểm tra làm việc với cơ sở.

Qua công tác quản lý địa bàn vào ngày 29  tháng 03  năm 2023, công chức quản lý địa bàn Đội Quản lý thị trường số 1 đề xuất lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 1 tiến hành kiểm tra đột xuất  hộ kinh doanh của ông TH-TH-TH, địa chỉ khóm Minh Thuận B, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Qua kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 1 phát hiện hộ kinh doanh ông TH-TH-TH. Kinh doanh  điện thoại  di động  có sử dụng Website  thương mại điện tử  bán hàng  www.thaomobile.gosell.vn, ngày đưa vào sử dụng 29/06/2021 không thông báo website thương mại điện tử bán hàng theo quy định.

 Từ đó, Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và đề xuất lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 1 ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hành vi vi phạm nêu trên đối ông TH-TH-TH  với số tiền 15.000.000đ  theo đúng quy định của pháp luật.

Phan Văn Đoàn