Đội Quản lý thị trường số 4 quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường để ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm có liên quan đến niêm yết giá, buôn bán hàng cấm và gian lận thương mại trên địa bàn Đội quản lý

Đội Quản lý thị trường số 4 đã tổ chức kiểm tra định kỳ và phát hiện vi phạm gồm: 01 vụ không báo cáo hoặc báo cáo không đúng về tình hình, kết quả kinh doanh và hệ thống phân phối của thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá, thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá theo quy định; 02 vụ mua bán 45 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại (13 bao HERO, 10 bao JET, 17 bao SCOTT, 5 bao 555) và 02 hộ kinh doanh sản phẩm thuốc lá điếu các loại nhưng không niêm yết giá bán hàng hóa tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định của pháp luật. Trị giá hàng tiêu hủy 922.000 đồng, thu nộp ngân sách Nhà nước: 20.500.000 đồng.

Ban lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 4 phân công công chức quản lý địa bàn tăng cường công tác quản lý, giám sát các cơ sở kinh doanh trên địa bàn Đội quản lý và xây dựng cơ sở phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Vào ngày 23 tháng 02 năm 2023 đoàn kiểm tra địa bàn TP.Trà Vinh tổ chức kiểm tra định kỳ đối với 01 Công Ty TNHH L.M do ông N.H.L làm người đại diện theo pháp luật của Công Ty, địa chỉ: Phường 3, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Đoàn kiểm tra phát hiện Công Ty TNHH L.M Không báo cáo hoặc báo cáo không đúng về tình hình, kết quả kinh doanh và hệ thống phân phối của thương nhân phân phói sản phẩm thuốc lá, thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá theo quy định.

Ảnh: Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản kiểm tra đối với CTY TNHH L.M

Ngày 02/03/2023 đoàn kiểm tra địa bàn thành phố Trà Vinh tổ chức kiểm tra 01 hộ kinh doanh H.T.K. N, địa chỉ: ấp Cổ Tháp B, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu gồm: Thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu HERO số lượng 03 bao (giá niêm yết 18.000đ/bao); hiệu JET số lượng 03 bao (giá niêm yết 20.000đ/bao);  hiệu SCOTT số lượng 08 bao (giá niêm yết 17.000đ/bao); Tổng cộng 14 bao các loại; Tổng trị giá tiêu hủy 250.000 đồng.

Ngày 10/03/2023 đoàn kiểm tra tổ chức kiểm tra đối với hộ kinh doanh K. T. T. T, địa chỉ: ấp Hương phụ A, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, buôn bán 31 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại gồm: 10 bao hiệu HERO (giá niêm yết 18.000đ/bao); 07 bao hiệu JET (giá niêm yết 22.000đ/bao); 09 bao hiệu SCOTT (giá niêm yết 17.000đ/bao); 05 bao hiệu 555 (giá niêm yết 28.000đ/bao). Trị giá hàng hóa tiêu hủy là 672.000 đồng.

Ảnh: Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản kiểm tra đối với hộ KD K.T.T.T

Ngày 08/03/2023 đoàn kiểm tra tại hộ kinh doanh L.Q.M, địa chỉ ấp Hòa Lạc C, xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đang hoạt động kinh doanh sản phẩm thuốc lá điếu các loại nhưng không niêm yết giá bán hàng hóa tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định của pháp luật.

Ngày 13/03/2023 tổ chức kiểm tra tại hộ kinh doanh L.T.H, địa chỉ: ấp Cây Dương, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đang hoạt động kinh doanh sản phẩm thuốc lá điếu các loại nhưng không niêm yết giá bán hàng hóa tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định của pháp luật.

Đội Quản lý thị trường số 4 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 04 hành vi vi phạm trên với số tiền 20.500.000 đồng. Đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm với tổng trị giá 922.000 đồng theo quy định.

Trong thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 4 tiếp tục tổ chức kiểm tra định kỳ theo kế hoạch năm 2023, kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm hành vi liên quan đến hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm Sở hữu trí tuệ, hàng không đảm bảo An toàn thực phẩm và các hành vi gian lận thương mại khác.

Diệp Thị Mỹ Yến