Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh kiểm tra, xử phạt 4.000.000 đồng đối với nhà thuốc C.H do bà Đ.T.K.T làm đại diện theo pháp luật

Đội Quản lý thị trường số 4 tiếp tục tổ chức kiểm tra đột xuất đối với hộ kinh doanh Dược phẩm trên địa bàn thành phố Trà Vinh

Ngày 08 tháng 5 năm 2023, Đội Quản lý thị trường số 4 tiến hành kiểm tra đột xuất đối với nhà thuốc C.H do bà Đ.T.K.T, địa chỉ: số 03, Điện Biên Phủ, khóm 3, phường 3, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược và không thực hiện ủy quyền khi vắng mặt theo quy định của pháp luật (tại khoản 2 Điều 31 Luật Dược năm 2016).

Ảnh: Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản kiểm tra đối với nhà thuốc C.H

Kết quả kiểm tra Đoàn kiểm tra phát hiện nhà thuốc có hành vi vi phạm do người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược và không thực hiện ủy quyền khi vắng mặt theo quy định của pháp luật. Qua làm việc chủ cơ sở đã công nhận hành vi vi phạm của mình, Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra Quyết định xử phạt hành chính 4.000.000 đồng đối với Nhà Thuốc C.H (Đ.T.K.T).

Diệp Thị Mỹ Yến