Cục QLTT tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023

Thực hiện Quyết định số 2414/QĐ-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Định hướng chương trình kiểm tra năm 2023 của Tổng cục Quản lý thị trường; công văn số 2586/TCQLTT-TTKT ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh

Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Cục QLTT tỉnh Trà Vinh có Quyết định số 87/QĐ-CQLTT về ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023. Theo nội dung Quyết định, trong năm 2023, các Đội quản lý địa bàn thuộc Cục QLTT tỉnh Trà Vinh tổ chức kiểm tra định kỳ đối với 150 tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm thuốc lá, rượu, mỹ phẩm, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lõng (LPG); phân bón, thức ăn thủy sản, hàng điện tử và các nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi Bộ Công Thương quản lý.

(Đính kèm theo Quyết định ban hành Kế hoạch).
Châu Hoàng Xứng