Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh thông báo lịch công tác tuần của Cục trưởng, Phó Cục trưởng

Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh thông báo lịch công tác tuần của Cục trưởng, Phó Cục trưởng từ ngày 20/12/2021 đến ngày 24/12/2021.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh thông báo lịch công tác tuần của Cục trưởng, Phó Cục trưởng từ ngày 20/12/2021 đến ngày 24/12/2021 như sau:

Ngày tháng

Người thực hiện và cán bộ liên quan

Nội dung công tác

Địa điểm

Ghi chú

 

Thứ hai

20/12//2021

Cục trưởng

Phạm Hoàng Việt

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp nghe Đoàn thể báo cáo và thông qua Kế hoạch Hội nghị công chức năm 2021

- Cục QLTT

- Cục QLTT

 

 

Phó Cục trưởng

Dương Hữu Dũng

 - Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp nghe Đoàn thể báo cáo và thông qua Kế hoạch Hội nghị công chức năm 2021

- Cục QLTT

- Cục QLTT

 

 

Phó Cục trưởng

Lê Văn Hiền

- Sáng: Nắm tình hình thị trường địa bàn Tiểu Cần, Trà Cú, Cầu Kè và kiểm tra, đôn đốc Đội QLTT số 2 thực hiện kiểm tra, kiểm soát thị trường theo Kế hoạch.

- Chiều: Họp nghe Đoàn thể báo cáo và thông qua Kế hoạch Hội nghị công chức năm 2021

- Các huyện

 

 

- Cục QLTT

 

 

Thứ ba

21/12/2021

Cục trưởng

Phạm Hoàng Việt

 - Sáng: Khảo sát tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn TP. Trà Vinh.

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

- TP. Trà Vinh

 

- Cục QLTT

 

 

Phó Cục trưởng

Dương Hữu Dũng

 - Làm việc tại cơ quan ( Cả ngày)

- Cục QLTT

 

 

Phó Cục trưởng

Lê Văn Hiền

 - Nắm tình hình thị trường TP. Trà Vinh, Châu Thành, Càng Long và kiểm tra, đôn đốc Đội QLTT số 4 thực hiện kiểm tra, kiểm soát thị trường theo Kế hoạch ( Cả ngày ).

 

- Các huyện

 

 

 

Thứ tư

22/12/2021

Cục trưởng

Phạm Hoàng Việt

 - Làm việc tại cơ quan ( Cả ngày)

- Cục QLTT

 

 

Phó Cục trưởng

Dương Hữu Dũng

 - Sáng: Tham dự Hội đồng xem xét xử lý trách nhiệm công chức Cục QLTT tỉnh Trà Vinh.

 - Chiều: Làm việc tại cơ quan.

- Cục QLTT

 

- Cục QLTT

 

Phó Cục trưởng

Lê Văn Hiền

- Sáng: Tham dự Hội đồng xem xét xử lý trách nhiệm công chức Cục QLTT tỉnh Trà Vinh.

- Chiều: Làm việc tại cơ quan.

- Cục QLTT

 

- Cục QLTT

 

 

Thứ năm

23/12/2021

Cục trưởng

Phạm Hoàng Việt

 - Sáng: Tiếp và làm việc Đoàn kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp kiểm tra Đảng bộ Cục QLTT năm 2021.

- Chiều: Làm việc tại cơ quan.

- Cục QLTT

 

- Cục QLTT

 

Phó Cục trưởng

Dương Hữu Dũng

 - Sáng: Tiếp và làm việc Đoàn kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp kiểm tra Đảng bộ Cục QLTT năm 2021.

  - Chiều: Làm việc tại cơ quan.

- Cục QLTT

 

- Cục QLTT

 

Phó Cục trưởng

Lê Văn Hiền

 - Sáng: Tiếp và làm việc Đoàn kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp kiểm tra Đảng bộ Cục QLTT năm 2021.

  - Chiều: Làm việc tại cơ quan.

 

- Cục QLTT

 

- Cục QLTT

 

 

Thứ sáu

24/12/2021

Cục trưởng

Phạm Hoàng Việt

 - Sáng: Làm việc tại cơ quan

  - Chiều: Họp báo tuần

- Cục QLTT

- Cục QLTT

 

Phó Cục trưởng

Dương Hữu Dũng

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

  - Chiều: Họp báo tuần

- Cục QLTT

- Cục QLTT

 

Phó Cục trưởng

Lê Văn Hiền

 - Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp báo tuần

- Cục QLTT

- Cục QLTT