Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh thông báo lịch công tác tuần của Cục trưởng, Phó Cục trưởng

Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh thông báo lịch công tác tuần của Cục trưởng, Phó Cục trưởng từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021

Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh thông báo lịch công tác tuần của Cục trưởng, Phó Cục trưởng từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021 như sau:

Ngày tháng

Người thực hiện và cán bộ liên quan

Nội dung công tác

Địa điểm

Ghi chú

 

Thứ hai

27/12//2021

Cục trưởng

Phạm Hoàng Việt

- Sáng: Làm việc tại cơ quan  

- Chiều: Họp Chi bộ Văn phòng

- Cục QLTT

- Cục QLTT

 

 

Phó Cục trưởng

Dương Hữu Dũng

  - Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp Chi bộ Văn phòng

- Cục QLTT

- Cục QLTT

 

 

Phó Cục trưởng

Lê Văn Hiền

- Sáng: Làm việc tại cơ quan 

- Chiều: Họp Chi bộ Văn phòng

- Cục QLTT

- Cục QLTT

  •  

 

Thứ ba

28/12/2021

Cục trưởng

Phạm Hoàng Việt

 - Làm việc tại cơ quan ( Cả ngày).

- Cục QLTT

 

 

Phó Cục trưởng

Dương Hữu Dũng

 - Làm việc tại cơ quan ( Cả ngày).

- Cục QLTT

 

 

Phó Cục trưởng

Lê Văn Hiền

 - Làm việc tại cơ quan ( Cả ngày).

- Cục QLTT

 

 

 

Thứ tư

29/12/2021

Cục trưởng

Phạm Hoàng Việt

  - Làm việc tại cơ quan ( Cả ngày).

- Cục QLTT

 

 

Phó Cục trưởng

Dương Hữu Dũng

 - Làm việc tại cơ quan ( Cả ngày).

- Cục QLTT

 

 

Phó Cục trưởng

Lê Văn Hiền

  - Nắm tình hình thị trường địa bàn TP. Trà Vinh và kiểm tra đôn đốc Đội địa bàn thực hiện lập Kế hoạch đề ra ( Cả ngày).

- TP. Trà Vinh

 

 

Thứ năm

30/12/2021

Cục trưởng

Phạm Hoàng Việt

- Làm việc tại cơ quan ( Cả ngày).

- Cục QLTT

 

 

 

Phó Cục trưởng

Dương Hữu Dũng

- Làm việc tại cơ quan ( Cả ngày).

- Cục QLTT

 

 

Phó Cục trưởng

Lê Văn Hiền

- Làm việc tại cơ quan ( Cả ngày).

- Cục QLTT

 

 

Thứ sáu

31/12/2021

Cục trưởng

Phạm Hoàng Việt

- Sáng: Làm việc tại cơ quan 

- Chiều: Họp báo tuần

- Cục QLTT

- Cục QLTT

 

Phó Cục trưởng

Dương Hữu Dũng

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

  - Chiều: Họp báo tuần

- Cục QLTT

- Cục QLTT

 

Phó Cục trưởng

Lê Văn Hiền

 - Sáng: Làm việc tại cơ quan 

 - Chiều: Họp báo tuần

- Cục QLTT

- Cục QLTT