Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh tổng kết kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021

Từ ngày 01/01 đến ngày 24/10/2021, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh đã tổ chức kiểm tra 323/336 tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, đạt 96,13% so với kế hoạch đã được điều chỉnh.

Căn cứ Quyết định số 2977/QĐ-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt định hướng chương trình kiểm tra năm 2021 của Tổng cục Quản lý thị trường. Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh đã xây dựng và được phê duyệt Kế hoạch kiểm tra định kỳ 2021 trên địa bàn toàn tỉnh tại công văn số 2836/TCQLTT-TTKT ngày 14/12/2020 của Tổng cục Quản lý thị trường.

Trên cơ sở đó, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh đã ban hành quyết định số 90/QĐ-CQLTT ngày 21/12/2020 về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh. Ngay sau khi ban hành Kế hoạch, Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh tiến hành báo cáo đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan, cùng chính quyền địa phương để biết, chỉ đạo, phối hợp công tác, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc thanh tra, kiểm tra trùng lắp giữa các lực lượng chức năng; tổ chức công bố kế hoạch đã được phê duyệt đến các tổ chức, cá nhân được kiểm tra theo đúng thời gian quy định; niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

Đoàn kiểm tra tại cơ sở kinh doanh.

Từ ngày 01/01 đến ngày 24/10/2021, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh đã tổ chức kiểm tra 323/336 tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, đạt 96,13% so với kế hoạch đã được điều chỉnh. Còn lại không kiểm tra 13/336 tổ chức, cá nhân kinh doanh, nguyên nhân: 12 tổ chức, cá nhân không còn hoạt động kinh doanh hoặc chuyển đổi ngành nghề kinh doanh và 01 tổ chức kinh doanh đã thay đổi chủ sở hữu, người đại diện pháp luật.

Lực lượng đã lập biên bản vi phạm hành chính 17 vụ, gồm 01 vụ không treo biển hiệu, biểu tượng của thương nhân kinh doanh LPG; 07 vụ không đảm bảo các điều kiện trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, LPG; 03 vụ không treo biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi; 02 vụ kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ và 04 vụ buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu. Từng vụ việc đã được xử lý theo quy định của pháp luật, thu nộp ngân sách 148.188.800đ (trong đó truy thu số lợi bất hợp pháp 5.668.800 đồng).

Qua kết quả kiểm tra, nhìn chung các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn được kiểm tra đã ý thức việc chấp hành đúng các quy định của Nhà nước về hoạt động kinh doanh, thương mại, thực hiện đầy đủ các thủ tục kinh doanh theo quy định, hàng hóa bày bán có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, ghi nhãn theo đúng quy định. Tuy nhiên, một số cơ sở kinh doanh vẫn chưa nghiêm túc thực hiện hoặc có thực hiện nhưng còn mang tính đối phó như: buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu; kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ; không đảm bảo các điều kiện trong hoạt động kinh doanh.

Nội dung báo cáo, mời quý vị xem tại đây.

Trần Diệu Phượng