Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh triển khai công tác kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật thủy sản và sản phẩm động vật thủy sản từ nước ngoài vào Việt Nam

Ngày 10/6/2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh đã ban hành công văn số 170/CQLTT-NVTH về việc kiểm soát, phát hiện ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật thủy sản và sản phẩm động vật thủy sản từ nước ngoài vào Việt Nam.

Thực hiện công văn số 1131/TCQLTT-THKHTC ngày 04/6/2021 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật thủy sản và sản phẩm động vật thủy sản từ nước ngoài vào Việt Nam.

Hình ảnh minh họa.

Ngày 10/6/2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh đã ban hành công văn số 170/CQLTT-NVTH về việc kiểm soát, phát hiện ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật thủy sản và sản phẩm động vật thủy sản từ nước ngoài vào Việt Nam.

Theo nội dung công văn, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường chỉ đạo trưởng phòng, đội trưởng tăng cường công tác bám sát địa bàn, thu thập thông tin của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quản lý, để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép động vật thủy sản và sản phẩm động vật thủy sản nhập lậu.

Chủ động phối hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu về tình hình hoạt động vi phạm với các cơ quan thú y các cấp; phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống các hành vi vi phạm nêu trên.

Kết hợp cùng cơ quan thông tin đại chúng tại địa phương tuyên truyền về tình hình, kết quả kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến mua bán, vận chuyển trái phép động vật thủy sản, sản phẩm động vật thủy sản nhập lậu.

Mời quý vị xem nội dung công văn.

Trần Diệu Phượng