Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh triển khai công tác kiểm tra, xử lý vi phạm chất lượng xăng dầu

Thực hiện công văn số 548/TCQLTT-CNV ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Tổng cục Quản lý thị trường, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh tổ chức triển khai công tác kiểm tra, xử lý vi phạm chất lượng xăng dầu.

Tiếp tục thực hiện nội dung Công điện số 383/CĐ-BCT ngày 20 tháng 01 năm 2023; các văn bản chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 và Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh liên quan đến công tác giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu;

Tăng cường công tác quản lý địa bàn, chủ động kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu hoặc vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh xăng dầu; ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề về chất lượng xăng dầu theo đó phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn (Công an, Sở Khoa học Công nghệ…) thực hiện kiểm tra, lấy mẫu xăng dầu để thử nghiệm, giám định về chất lượng; kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời ngăn chặn hành vi lợi dụng tình hình để sản xuất, kinh doanh xăng dầu giả, kém chất lượng gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và quyền lợi của người tiêu dùng;

Ảnh minh họa.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc cam kết trong kinh doanh xăng dầu; phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tuyên truyền, cảnh báo người tiêu dùng về các nguy hiểm trong tiêu thụ, sử dụng xăng dầu giả, kém chất lượng.

Nguyễn Thiện Mỹ