Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh triển khai công tác tháng 12 năm 2022

Để đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý thị trường tháng 11/2022, cũng như đề ra chương trình công tác của tháng còn lại năm 2022

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tổng cục QLTT, của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Trà Vinh về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, trong tháng 11 năm 2022 lực lượng QLTT Trà Vinh tổ chức kiểm tra 59 vụ (thấp hơn 33 vụ so với tháng trước), phát hiện 36 trường hợp vi phạm (thấp hơn 13 vụ so với tháng trước). Nội dung vi phạm: 01 vụ buôn bán 36 bao thuốc lá điếu nhập lậu; 10 vụ lưu thông thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý nuôi trồng thủy sản chưa gửi thông tin, không có dấu hợp quy và 25 vụ buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ban hành 36 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 183.375.000 đồng. Tổng số tiền thực nộp ngân sách trung ương 212.877.000 đồng (thấp hơn 2.493.000 đồng so với tháng trước)

Trong tháng 11/2022, lực lượng QLTT tỉnh Trà Vinh tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ đối với 327 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn. Kết quả chưa phát hiện vi phạm liên quan đến găm hàng, tăng giá bất hợp lý, gây mất ổn định thị trường xăng dầu. Bên cạnh đó vận động 24 thương nhân cung cấp xăng dầu trên địa bàn ký cam kết theo tinh thần Công điện số 7196/CĐ-BCT ngày 12/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Lực lượng Quản lý thị trường thực hiện vận động cam kết tại cơ sở kinh doanh.

Bên cạnh kết quả đạt được nêu trên, trong tháng qua cũng còn một số hạn chế tồn tại như sau: Công tác quản lý địa bàn để dự báo tình hình của một số đơn vị còn bị động; việc thực hiện quy trình kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính chưa chặt chẽ; công tác phát hiện và xử lý các vi phạm liên quan đến kinh doanh online qua các trang mạng xã hội (facebook, zalo…) không cao. Nguyên nhân: Địa bàn quản lý rộng trong khi lực lượng lại mỏng (số lượng công chức tại các Đội từ 5 - 7 công chức, quản lý địa bàn 03 huyện thị; phương tiện và trang thiết bị phục vụ công tác còn nhiều hạn chế; các đối tượng giao dịch qua mạng không có cửa hàng, kho hàng cụ thể, hàng hóa phân tán ở nhiều nơi...

Phát huy những mặt tích cực, khắc phục những hạn chế yếu kém. Trong tháng 11/2022, lực lượng QLTT tỉnh Trà Vinh tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp sau:

Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tổng cục QLTT, của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Trà Vinh về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường: Duy trì công tác tập trung lực lượng bám sát địa bàn, theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thị trường các loại hàng hóa thiết yếu, nhất là mặt hàng: lương thực, thực phẩm, xăng dầu… Kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định đối với các hành vi vi phạm liên quan đến giá bán, ổn định thị trường;

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với mặt hàng thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và mặt hàng vật tư nông nghiệp;

Kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các hành vi vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử… đối với các mặt hàng/lĩnh vực trọng điểm theo Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2022; dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023;

Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 53/KH-CQLTT ngày 15/11/2022 của Cục QLTT Trà Vinh về kiểm tra, giám sát hệ thống thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 Xây dựng và ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ 2023 theo quy định; Tổ chức đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 tại các Phòng, Đội;   

Đôn đốc, giám sát việc thực hiện các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; công tác phòng chống tham nhũng, công tác tiếp công dân, công tác thanh tra chuyên ngành theo quy định; tiếp tục bán đấu giá hàng hóa tịch thu;

Duy trì công tác tuyên truyền pháp luật, hoạt động đường dây nóng trong việc tiếp nhận, cung cấp thông tin các vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; rà soát, cập nhật dữ liệu các cơ sở kinh doanh trên địa bàn; thực hiện tốt vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Trần Minh Hiền