Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh triển khai công tác tháng 5 năm 2023

Nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ tháng 4 năm 2023 so với kế hoạch đã đề ra, qua đó triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2023

Trong tháng 4/2023 lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm như: Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu; hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; lưu thông sản phẩm nuôi trồng thủy sản chưa gửi thông tin sản phẩm và không dấu hợp quy; không thông báo website thương mại điện tử bán hàng hoặc ứng dụng bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định; không đảm bảo các điều kiện trong hoạt động kinh doanh…. Cụ thể trong tháng 4 năm 2023, lực lượng QLTT tỉnh Trà Vinh đã tổ chức kiểm tra 67 vụ (thấp hơn 10 vụ so với tháng trước), phát hiện 53 trường hợp vi phạm (phát hiện thấp hơn 15 vụ so với tháng trước). Nội dung vi phạm: 04 vụ buôn bán 286 bao thuốc lá điếu nhập lậu; 03 vụ lưu thông thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý nuôi trồng thủy sản chưa gửi thông tin, không có dấu hợp quy; 41 vụ buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; 01 vụ không thông báo website thương mại điện tử bán hàng hoặc ứng dụng bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định; 01 vụ không biển thông báo không bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi; 01 vụ không giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá; 02 vụ không niêm yết công khai Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. Ban hành 53 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nộp ngân sách 318.908.000 đồng (cao hơn 11.658.000 đồng so với tháng trước) và tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trị giá 401.745.000 đồng.

Ảnh minh họa

Trong tháng 5/2023 lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:  

Tiếp tục duy trì công tác tập trung lực lượng bám sát địa bàn, theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thị trường các loại hàng hóa thiết yếu, nhất là mặt hàng: lương thực, thực phẩm, xăng dầu… Kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định đối với các hành vi vi phạm liên quan đến giá bán, gây mất ổn định thị trường…;

Tập trung thực hiện tốt Kế hoạch đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 43/QĐ-CQLTT ngày 05/05/2021 và Công văn số 34/CQLTT ngày 02/02/2023 về việc triển khai thực hiện kế hoạch số 888 của Tổng cục QLTT trong năm 2023; Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023 mà Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh ban hành theo Quyết định số 87/QĐ-CQLTT ngày 30/12/2022;

Tăng cường công tác quản lý địa bàn, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các hành vi vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử… đối với các mặt hàng/lĩnh vực trọng điểm năm 2023: xăng dầu, LPG, thuốc lá điếu nhập lậu, đường cát, phân bón, thức ăn thủy sản, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, sản phẩm thời trang, hàng điện máy, điện tử, và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác theo Quyết định số 22/QĐ-CQLTT ngày 02/02/2023 của Cục QLTT tỉnh Trà Vinh về ban hành kế hoạch công tác năm 2023;

Đôn đốc, giám sát việc thực hiện các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; thực hiện Kế hoạch về công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật 2023; Thực hiện Kế hoạch thanh tra chuyên ngành theo tiến độ đã được phê duyệt; Xây dựng Kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm 2023.

Tham gia phối hợp cùng các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát trên các lĩnh vực có liên quan, nhất là công tác triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với chủ đề “Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai hoạt động công vụ của công chức của cấp mình quản lý để kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh công chức hoàn thành nhiệm vụ được phân công, đảm bảo chất lượng và thời gian quy định.

Nguyễn Thiện Mỹ