Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chuyên đề kinh doanh mặt hàng thức ăn chăn nuôi thủy sản năm 2023.

Ngày 15 tháng 5 năm 2023 Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 50/QĐ-QLTTTV về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chuyên đề kinh doanh mặt hàng thức ăn chăn nuôi thủy sản năm 2023 của Đội Quản lý thị trường số 3.

Để việc kinh doanh thức ăn chăn nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo nền chăn nuôi an toàn, phát triển bền vững. Ngay từ đầu năm 2023 Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, cho cam kết, hướng dẫn các cá nhân, tổ chức kinh doanh trên địa bàn nâng cao ý thức, buôn bán hàng hóa phải có nguồn gốc, xuất xứ; kinh doanh hàng hóa phải đảm bảo chất lượng; nhãn mác đúng quy định…

Ảnh minh họa.

Nhằm đánh giá tình hình thực thi các quy định của pháp luật, cũng như các cam kết trong việc kinh doanh của các cá nhân, tổ chức kinh doanh thức ăn chăn nuôi thủy sản trên địa bàn, qua đó rà sóat, phát hiện những bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước. Ngày 15 tháng 5 năm 2023 Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 50/QĐ-QLTTTV về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chuyên đề kinh doanh mặt hàng thức ăn chăn nuôi thủy sản năm 2023.

Mục đích, kiểm tra việc chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh thức ăn chăn nuôi thủy sản, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; thông qua đó đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, để nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho các tổ chức cá nhân đang hoạt động kinh doanh thức ăn chăn nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về lưu thông hàng hóa theo quy định như: tăng cường các giải pháp kiểm soát chất cấm, kháng sinh sử dụng trong thức ăn chăn nuôi thủy sản, lấy mẫu phân tích nếu cần thiết; các sản phẩm không có bao bì, nhãn mác, quá hạn sử dụng…, qua đó Đội cần xử lý kịp thời những hành vi vi phạm quy định pháp luật trong lĩnh vực này; kịp thời báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất hướng giải quyết gửi về Ban lãnh đạo Cục nắm, chỉ đạo.

Thời gian thực hiện Kế hoạch: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 đến ngày 30 tháng 9 năm 2023.

Địa bàn thực hiện hiện kiểm tra: Các huyện Cầu Ngang, Duyên Hải, Thị xã Duyên Hải và huyện Trà Cú.

(Xem chi tiết Kế hoạch tại đây)

Nguyễn Văn Hiền