Tăng cường kiểm tra, xử lý mặt hàng thuốc lá điếu nhập lậu trên địa bàn

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường, của UBND tỉnh cũng như của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Trà Vinh về công tác kiểm tra, xử lý đối với mặt hàng thuốc lá điếu nhập lậu.

Trên cơ sở đó trong năm Cục Quản lý thị trường Trà Vinh đã kiểm tra và phát hiện 63 vụ (61 đối tượng) buôn bán 3.666 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại. Nộp kho bạc 167.809.000 đồng.

Trong thời gian tới lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp sau:

 Tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Trà Vinh về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu mặt hàng thuốc lá điếu nhập lậu.

 Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, thu thập thông tin để xây dựng phương án, chủ động phối hợp với lực lượng có liên quan, chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật đối với các vi phạm về buôn bán, vận chuyển, tàng trữ mặt hàng thuốc lá điếu nhập lậu;

 Phối hợp cùng các cơ quan chức năng tại địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật trong hoạt động kinh doanh liên quan đến mặt hàng thuốc lá điếu nhập lậu; vận động các cơ sở kinh doanh, người dân không tham gia, tiếp tay cho các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu.

 Tăng cường công tác giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả trong công tác đấu tranh chống mặt hàng thuốc lá điếu nhập lậu trên địa bàn quản lý.

Châu Hoàng Xứng