Thực hiện kế hoạch số 03-KH/ĐU, ngày 14/3/2023 của Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 của tỉnh.

Thực hiện kế hoạch số 03-KH/ĐU, ngày 14/3/2023 của Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới”.

Ngày 21/03/2023, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường Trà Vinh tổ chức hội nghị triển khai quán triệt chuyên đề năm 2023 của Tỉnh ủy.

Dự và triển khai đồng chí Dương Hữu Dũng, phó Bí thư Đảng ủy Cục Quản lý thị trường, phó Cục trưởng Cục quản lý thị trường tỉnh, cùng toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ tham dự.

Ảnh: Phó Bí thư Đảng ủy Cục Quản lý thị trường triển khai kế hoạch 2023

 Trong thời gian 01 buổi các đồng chí Đảng viên đã được học tập, quán triệt, chuyên đề năm 2023 của tỉnh.

Nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới”.

Qua triển khai giúp cấp ủy Chi bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc nội dung cơ bản cốt lỗi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đây là đợt học tập có ý nghĩa rất quan trọng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người Đảng viên, công chức trong đơn vị, về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển giai đoạn mới.

Kiên Sô Phia