Thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh từ đầu năm đến nay đã triển khai thực hiện Kế hoạch 43/QĐ-CQLTT ngày 05/03/2021 trên địa bàn Đội quản lý về việc kiểm tra và xử lý mặt hàng mỹ phẩm, phụ kiện và linh kiện điện thoại di động.

Đội Quản lý thị trường số 2 tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu và đặc biệt là hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Kết quả Đội Quản lý thị trường số 2 đã kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ hàng hóa gồm: Mỹ phẩm, phụ kiện và linh kiện điện thoại di động các loại 1.000 (một nghìn) đơn vị sản phẩm. Trị giá hàng hóa vi phạm là: 100.000.000đ ( Một trăm triệu đồng).

       Cụ thể: Đội Quản lý thị trường số 2 đã kiểm tra các hộ kinh doanh trên địa bàn Đội quản lý không có hóa đơn, chứng từ và không có căn cứ xác định được nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa.

          Ngày 16/02/2023 kiểm tra hộ kinh doanh của ông T N T, địa chỉ: ấp Tân Đại, Hiếu Tử, Tiểu Cần, Trà Vinh)  kinh doanh mỹ phẩm, số lượng: 23 đơn vị sản phẩm  không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Xử phạt 4.000.000đ.

         Ngày 14/02/2023 kiểm tra hộ kinh doanh của bà T T T H, địa chỉ: ấp Chợ, Đại An, Trà Cú, Trà Vinh , kinh doanh phụ kiện điện thoại di động, số lượng : 120 đơn vị sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Xử phạt 4.000.000đ

         Ngày 02/03/2023 kiểm tra hộ kinh doanh của ông T K Đ, địa chỉ: ấp Chợ, An Quãng Hữu, Trà Cú, Trà Vinh kinh doanh phụ kiện điện thoại di động, số lượng 172 đơn vị sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Xử phạt 4.000.000đ.

Công chức Đội Quản lý thị trường số 2 kiểm tra tại cơ sở kinh doanh. 

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện Kế họach 43/QĐ-CQLTT đạt hiệu quả cao hơn, Đội Quản lý thị trường số 2 tăng cường bám sát chặt chẽ địa bàn, phân hóa đối tượng để tổ chức kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền, cho ký cam kết và phối hợp tốt với các cơ quan, chính quyền địa phương triển khai thực hiện. Tập trung các nhóm mặt hàng theo kế họach mà đội QLTT số 2 đã cho cam kết để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Nguyễn Hồng Phúc