Tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 22/3/2023, Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Văn Lẹ, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Trà Vinh; đồng chí Phạm Hoàng Việt, Bí thư Đảng ủy – Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh và với sự tham dự của 39 đoàn viên công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh

Trong thời gian qua, Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh đã hoàn thành tốt chức trách là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức và người lao động. Đời sống vật chất tinh thần của đoàn viên công đoàn từng bước được nâng lên rõ rệt; Chất lượng các hoạt động công đoàn ngày càng được nâng cao, đặc biệt là các hoạt động Đền ơn, đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách,… Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên, có chất lượng. Công đoàn cũng đã thường xuyên nắm bắt, theo dõi tâm tư nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, kịp thời thăm hỏi, động viên khi gặp ốm đau, hoạn nạn. Đã phối hợp tốt với chính quyền kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt, đúng quy định các chế độ chính sách cho người lao động.

Tại Đại hội đã thông qua dự thảo báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành. Các đoàn viên công đoàn đã tích cực đóng góp các ý kiến tham luận tại đại hội.

Đ/c Lê Văn Lẹ phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Lẹ - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh ghi nhận, đánh giá cao thành tích hoạt động của Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường Trà Vinh trong nhiệm kỳ qua và đây cũng là cơ sở, tiền đề để Công đoàn cơ sở Cục tiếp tục phát huy trong nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đã đề nghị Công đoàn cơ sở Cục đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của nhiệm kỳ vừa qua; tiếp tục bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác của Công đoàn cấp trên và tranh thủ sự chỉ đạo của Đảng ủy để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ tới.

Thay mặt Đảng ủy Cục, đồng chí Phạm Hoàng Việt - Bí thư Đảng ủy đã nhấn mạnh một số phương hướng, giải pháp trong hoạt động công đoàn, đặc biệt là vấn đề đoàn kết, nắm bắt kịp thời, giải quyết ổn thỏa, chính đáng tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị. Đảng ủy Cục và Lãnh đạo Cục sẽ theo dõi, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện cho Công đoàn hoạt động.

Ban chấp hành Khóa mới ra mắt trước Đại hội.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 05 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên gồm 02 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Lê Văn Hiền, Phó Cục trưởng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028.

Với quyết tâm nỗ lực và chung sức đồng lòng của toàn thể Đoàn viên công đoàn trong đơn vị, hứa hẹn sẽ đem lại nhiều thành tích nổi bật trong thời gian tới, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 đã đề ra.

Nguyễn Văn Hiền